Het bestuur

 Voorzitter  Michel Schenk
 Secretaris
 Penningmeester  Gerda Vijfschaft
 Bestuursleden  Sabina v.d. Veen (erelid)
 Greet Meinema