Het bestuur

 Voorzitter  Michel Schenk
 Secretaris  Henny de Vries
 Penningmeester  Gerda Vijfschaft
 Bestuursleden  Marian Lampe
 Sabina v.d. Veen (erelid)