In 2017 speelde de toneelvereniging Altena 'Boerendbond en rode lampjes'. 

Als Henderik Buitendijk, een naïeve boerenjongen die
voor zijn bemoeizuchtige schoonmoeder op de vlucht is,
een kamer huurt, durven 'de dames' Betty en Dolly hem niet Altoneel rode lampjes
te vertellen waar ze hun geld mee verdienen. 
Wanneer er dan klanten komen en Henderik ontmoetten,
worden de gesprekken zeer verwarrend en erg hylarisch...
Ook zijn vriendin en aanstaande schoonmoeder komen in
deze bijzondere situatie terecht.

Rolverdeling   Gespeeld door
Boerenjongen   Hendrik     Richard Veurman
Verloofde van Hendrik   Klaartje   Fiona Reijne
Moeder van Klaartje   Moeder   Hinnie Westerhof
Prostituéén   Betty   Linda Pakes
Prostitutwee   Dolly   Anja Bonder
Klant   Kees   Jan Hendrik Ensing
Klant   Wim   Gezienes Mulder
Regie: Marcel Boon
 .

  

 

Toneelclub Altena 2017 

Altoneel Beauty en fun


Altoneel decor

 

Altoneel souffleuse