Het technische aspect

Hieronder leggen we verder uit waarom we denken dat glasvezel de meest geschikte keus is. We proberen u van zoveel mogelijk informatie te voorzien en daarin ook zo objectief mogelijk te zijn. We hebben ons zelf ook moeten verdiepen in deze materie. We willen u stimuleren om zelf ook zoveel mogelijk informatie op te zoeken. Wees daarbij kritisch en gebruik uw logisch verstand. Informatie op het internet wordt vaak uit haar context gehaald. In het algemeen geldt, dat met de nieuwste technieken onder ideale ‘laboratorium’- omstandigheden hele hoge snelheden gehaald kunnen worden. Maar hoe vertaalt zich dit naar de praktijk? En hoe realistisch is het dat grote commerciële partijen juist deze technieken binnenkort zullen toepassen in de onrendabele gebieden?

Mocht u ervan overtuigd zijn dat we foute informatie op deze pagina aanbieden... zoekt u dan contact met ons. Geef uw onderbouwde argument aan ons door en we duiken er zo spoedig mogelijk in.

 

Waarom glasvezel als data transport middel?

De telefoonlijn en de coaxkabel zijn oorspronkelijk niet ontwikkeld voor internet(data-)verkeer. De telefoonlijn was bedoeld om te bellen en de coax om (analoog) TV te kijken. Bij de telefoonlijn en coaxkabel zijn later nieuwe technieken ontwikkeld om ook dataverkeer hierover mogelijk de maken. Glasvezel daarentegen is juist speciaal ontwikkeld voor dataverkeer. Glasvezel is beter geschikt om data te coderen en over lange afstanden te transporteren. Dit kunnen we wat beter uitleggen met de volgende figuren.

kabelglasvezel

In bovenstaande figuur ziet u een schematische voorstelling van een kabel en een glasvezel. Wanneer we data (nullen en enen) willen versturen van punt A naar B dan moet de data bij punt A omgezet worden in signalen, die bij punt B weer worden omgezet in data. Bij kabel wordt de data omgezet in electrische signalen en bij glasvezel in lichtsignalen. Dit proces noemen we moduleren en demoduleren. De modem ontleent hier zijn naam aan (modem = MOdulator DEModulator).

De snelheid waarmee het signaal “reist” van A naar B is nagenoeg hetzelfde bij zowel kabel als glasvezel (glasvezel is ietsje sneller). Het grote verschil zit hem in hoe snel data kan worden omgezet in signalen bij punt A en signalen weer terug in data bij punt B. Bij glasvezel gaat dit moduleren veel sneller én dit signaal kan probleemloos over lange afstanden worden getransporteerd.
Bij kabel is dit veel beperkter.

Een voorbeeld die dit proces misschien wat verduidelijkt:
Stel u wilt het woord SOS in Morse code van A naar B sturen met behulp van lichtsignalen. SOS in Morse code bestaat uit 3 korte, 3 lange en weer 3 korte lichtsignalen. U zou dit als volgt kunnen doen:

3 x een 10 seconden signaal
3 x een 30 seconden signaal
3 x een 10 seconden signaal

Voordat dit SOS is aangekomen zijn minimaal 150 seconden nodig. Maar u kunt het zelfde SOS signaal ook als volgt versturen:

3x een 1 seconde signaal
3x een 3 seconden signaal
3x een 1 seconde signaal

In dit geval heeft u nog maar 15 seconden nodig om het SOS signaal van punt A naar punt B te sturen. Dit heeft niets te maken met de snelheid van het licht want dat is in beide gevallen even snel. De “winst” zit hem in hoe snel u het woord SOS codeert en weer uitleest (het moduleren en demoduleren).
Bij glasvezel kan dit moduleren en demoduleren heel snel over hele lange afstanden. Bij kabel kan het moduleren en demoduleren ook wel snel... maar niet over grote afstanden.
Als we nu nog even teruggrijpen op ons eerder genoemde figuur zouden we de volgende schematische aanpassing kunnen doen:

kabelglasvezelnullenenenen

Hierin is duidelijk te zien dat glasvezel sneller data (nullen en enen) kan transporteren doordat glasvezel een grotere capaciteit toelaat. En daarom spreken we ook liever van internetcapaciteit i.p.v. internetsnelheid.

Dit is in het kort uitgelegd waarom glasvezel ideale manier is om data over te brengen.

 

Waarom glasvezel i.p.v. ADSL?

ADSL werkt via de telefoonaansluiting. Het voordeel hiervan is dat bijna iedereen hiervoor een aansluiting heeft in zijn/haar huis. Nadeel is dat de snelheid erg beperkt is.
In theorie zijn grotere snelheden wel mogelijk over een telefoonlijn. Dan zouden er op strategische plaatsen kastjes (wijkverdelers) moeten worden geplaatst die ervoor zorgen dat alle huizen een korte overbruggingsafstand hebben met deze kastjes. De kastjes zelf zouden in dit geval van een glasvezel aansluiting moeten worden voorzien. In dit ideale scenario zouden met de nieuwste modems snelheden tot 100 Mbit/s mogelijk moeten zijn. Deze infrastructuur is bij ons echter niet aanwezig waardoor de snelheid heel erg beperkt blijft (slechts enkele Mbit/s). Als we internet via de telefoonlijn willen zou er dan sowieso gegraven moeten worden. Voor de mensen in het buitengebied (veel meters tussen de huizen) is dit eigenlijk geen optie... want dan kan er net zo goed direct glasvezel tot aan de meterkast kunnen worden gelegd. Daarnaast wordt er algemeen aangenomen dat voor deze techniek de dagen van "weleer" allang vervlogen zijn. Voor zo’n scenario zou een bewonersinitiatief geen geld kunnen lenen bij een bank of fonds. Die investeren daar geen geld in. En de kans dat de grote marktpartijen het zullen uitvoeren is zeer klein.

 

Waarom glasvezel i.p.v. coax kabel?

Coax kabel is in de kern van Altena wel aanwezig. Maar buitengebieden zijn veelal niet aangesloten. In theorie is de snelheid over coax kabel wel op te voeren tot 500 Mbit/s. Dit komt doordat de kabelmaatschappijen al veel glasvezel in hun netwerk hebben verwerkt. Als u internet heeft via de coax kabel gaat een groot deel van uw dataverkeer al over glasvezel. Over het algemeen gaat alleen het laatste stukje naar uw huis nog echt over de coax kabel. Als kabelmaatschappijen verkondigen dat coax kabel net zo goed is als glasvezel, spreken zij zichzelf als het ware tegen.
500 Mbit/s zou ons waarschijnlijk voor een aantal jaar nog wel voorzien maar ons datagebruik groeit snel. Denk aan digitaal (HD) TV kijken, Uitzending gemist en Netflix. Een uurtje Netflix kijken neemt ongeveer 1 GB wanneer er gekeken wordt op standaard kwaliteit. Datzelfde uurtje op HD-ultra kwaliteit neemt 7 GB. Dit soort ontwikkelingen gaan door en geven een idee van de groei.
De snelheid van een “ouderwets” modem (kent u dat krakende geluidje nog?) is 56 Kbit/s. Tegenwoordig is een 50 Mbit/s abonnement via de kabel al vrij standaard. Tussen 56Kbit/s en 50Mbit/s zit een verschil van bijna een factor 1000. En dat over een periode van “slechts” 15 jaar. Als we over de volgende 15 jaar weer 1000x sneller internet verwachten hebben we 50Gbit nodig. Dat kan de coax kabel niet leveren zonder drastische wijzigingen.
Daarnaast heeft het buitengebied helemaal geen coax kabel. Voor dit gebied betekent de coax kabel niets. Het is niet logisch om nu een sleuf te graven naar de buitengebieden om er vervolgens coax kabel in te leggen i.p.v. direct glasvezel.

Met nieuwe techniekontwikkelingen kan de internet snelheid via de kabel nog wel worden opgevoerd. Maar deze ontwikkelingen zijn ook gaande voor glasvezel. Via glasvezel zijn al snelheden gehaald die nauwelijks voor te stellen zijn en laat de kabel daarbij heel ver achter zich. Het is nu een beetje koffiedik kijken wanneer ons verbruik en de capaciteit van de coax kabel elkaar in de weg gaan zitten. Maar waarschijnlijk gaat kabel deze race in de toekomst verliezen. 

 

Waarom glasvezel i.p.v. G5?

G5 is toekomstige techniek waarbij grote hoeveelheden data via het mobiele netwerk verstuurd kunnen worden. G5 zit nog in de ontwikkelingsfase en heeft het “laboratorium” nog niet verlaten. Het schijnt dat in Zuid-Korea tegen 2020 met de uitrol van dit netwerk begonnen wordt.

Is G5 een geduchte concurrent van glasvezel?
We denken van niet. De voorloper G4 is nog niet eens 100% beschikbaar (‘uitgerold’) in heel Nederland. De veiling in 2012 van de G4 frequenties (voor een periode van 17 jaar) hebben de grote providers maar liefst 3,8 miljard Euro gekost. Het valt niet te verwachten dat G5 zal worden uitgerold voordat er flink aan G4 is verdiend.
Maar ook hier moeten we niet vergeten dat we in een buitengebied zitten. Om al ons internetverkeer via het mobiele data netwerk te leiden is heel veel capaciteit nodig. Dat betekent heel veel antennes waar vervolgens ook weer glasvezel naartoe moet.
Op onderstaande figuur ziet u een actueel overzicht van de mobiele telefoon antennes (van Antenneregister.nl.) We hebben óns leefgebied en de stad Groningen afgebeeld. In ons leefgebied moet nog dus heel wat geïnvesteerd worden.

antennekaart

Daarnaast is het mobiele dataverkeer en het vaste verkeer niet goed één op één te vergelijken. Een uur Netflix kijken in HD neemt ongeveer 7 Gigabyte. De mobiele databundels zullen véél goedkoper moeten worden voordat we als consument dagelijks Gigabytes via het mobiele netwerk gaan gebruiken.