Waarom willen we als initiatiefnemers juist nu glasvezel aanleggen in Altena en omstreken?

1) Ons datagebruik (zowel via de vaste aansluiting als mobiel) neemt in hoog tempo toe en wordt gaandeweg belangrijker in het alledaagse leven. Snel internet wordt steeds meer een factor die de leefbaarheid van een gebied (mede) bepaald.

2) Altena en de directe omgeving wordt beschouwd als een buitengebied. Dit betekent o.a. dat we relatief weinig huizen hebben die relatief ver uit elkaar staan. Dit maakt ons gebied onrendabel voor commerciële partijen.

3) Provincie Drenthe stelt op dit moment subsidies beschikbaar om bewonersinitiatieven, die zelf glasvezel willen aanleggen in hun eigen leefomgeving, te ondersteunen. Glasvezel is een ideale techniek om snel en betrouwbaar internet te leveren.

De belangrijkste overwegingen dat we juist nu glasvezel in ons gebied willen aanleggen:
- We willen snel en betrouwbaar internet in ons gebied krijgen voor een acceptabele prijs;
- We willen iedereen in ons gebied voorzien van snel en betrouwbaar internet;
- We denken dat de grote commerciële partijen deze handschoen niet willen oppakken en daarom zetten we zelf onze schouders eronder;
- We doen dit met glasvezel omdat we hiervoor ondersteuning krijgen én omdat we geloven dat glasvezel uiteindelijk de nieuwe standaard op dit gebied zal worden;

We voeren dit initiatief uit op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk.