Aan deze pagina wordt gewerkt.
Hier komt de geschiedenis te staan van alle gespeelde stukken.
Heeft u nog leuke anekdotes en of mooie (oude) foto's,
wij houden ons van harte aanbevolen !
 
Uitvoering 1982:
AltenaWebtoneel1982 02
Het eerste jaarverslag 1981:
AltenaWebtoneel1982 01
 
Ken ik dat stuk ergens van ... ?
Uitvoering 1998:
AltenaWebtoneel 1998 krant
 
 
Toegangsbewijs 1984 ...
Altena toneel 1984 toegang
 
 
 
 


Dinsdag 31 januari 2017.
Van “toneelclub Altena” naar “toneelvereniging Altena”.

Één handtekening maakte het verschil tussen deze twee en dit verschil werd mede mogelijk gemaakt door notariskantoor "Holland en van der Woude", gevestigd aan de Meidoornlaan te Roden.
Leden, ere-leden, jong en oud, al meer dan 35 jaar staat de toneelvereniging Altena bekend om zijn gezelligheid en betrokkenheid. Ieder jaar wordt er begin oktober gestart met het repeteren van een toneelstuk, vrijwel altijd een klucht in drie bedrijven gesproken in de Drentse streektaal, om deze vervolgens in februari te laten zien aan haar publiek. Vanwege een bestuurswisseling kreeg de club dit jaar te maken met het verzoek om verder te gaan als officiële vereniging. De daarvoor benodigde statuten werden op vrijdag 27 januari j.l ondertekend door voorzitter en penningmeester van de vereniging en vervolgens officiëel gemaakt door notaris Holland.